image
Main Menu
BANGKOK
ประกาศ / สอบแข่งขัน

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 2/2562

คลิก---> ดูรายละเอียด