image
Main Menu
BANGKOK
Competitive examination/Recruitment

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 1/2564
ดาวน์โหลด  : เอกสารแนบ