image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ในตำแหน่งพนักงานสถานที่ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดดอกไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2294 2400 ต่อ 6729 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 มิ.ย. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2464 4385 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตหลักสี่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 360 บาทต่อวัน จำนวน 20 วันต่อเดือน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7426-7 หรือโทร. 0 2982 2092 ในวันและเวลาราชการ

-------------------
 แหล่งข้อมูล http://prbangkok.com/th/job/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMjE4MQ==