image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 83 อัตรา ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 19 อัตรา โรงพยาบาลตากสิน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 16 อัตรา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 29 อัตรา โรงพยาบาลการุณย์รัศมิ์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา โรงพยาบาลสิรินธร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 9 อัตรา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 อาคารสำนักการแพทย์ ถนนมหาจักร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.msdbangkok.go.th/job.html เลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563” หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711 หรือ 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ