image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 

สำนักอนามัยเปิดรับพนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ 4 อัตรา


นพ.ชวินทร์  ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย แจ้งว่า สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสรเทศ ให้ได้รับค่าจ้างวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 แห่ง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบสารสุข สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่สการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง หรือส่งไฟล์เอกสารได้ทาง E-mail : soportor.genad@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคา 2563 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 2857 ในวันและเวลาราชการ