image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสอบแข่งขัน/สมัครงาน

 เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 5 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

สายไหมรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        สำนักงานเขตสายไหม ดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม

         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ระหว่างวันที่ 15–30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00–16.00 น. เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2158 7349 ต่อ 7258