image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม. รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ ตั้งเป้ายุติปัญหาเอดส์

                (1 ธ.ค.60) เวลา 15.15 น.  : แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “HERO to ZERO ฮีโร่รุ่นใหม่ รักปลอดภัย ไร้เอดส์” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างเวลา 12.30-18.00 น. ณ ลาน EDEN 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เขตปทุมวัน เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้คนกรุงเทพฯ ตระหนัก เห็นความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเอดส์ พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนดีเด่นด้านเอดส์ และมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่แกนนำเยาวชนผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์ดีเด่นจากศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 7 แห่ง โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตปทุมวัน หน่วยงานภาคีเครือข่าย บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและเยาวชน รวมจำนวน 250 คน ร่วมงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บูธกิจกรรมจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย กิจกรรมทอล์คโชว์ หัวข้อ “รักแบบ HERO รักแบบปลอดภัย” กิจกรรมคาราวานรณรงค์วันเอดส์โลก การตรวจคัดกรองสุขภาพ และตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  โรคเอดส์ได้แพร่ระบาดสู่ประเทศไทยมากว่า 30 ปี และถึงแม้จะมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งจำนวนและพื้นที่การดำเนินงาน ซึ่งพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่อยู่ ทั้งนี้สัดส่วนการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของกรุงเทพมหานครคิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ต้องมีการดำเนินงานแบบ fast track city เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์            ให้ได้ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จะบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง