image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เตรียมเปิดใช้อาคารสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่พุธแรกของเดือนม.ค.61

                (1 ธ.ค.60) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 มี.ค.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ก.ย.60 ระยะเวลาก่อสร้าง 541 วัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารกรรมาธิการเหนือ อาคารกรรมาธิการใต้ และห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ 100% ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือตรวจรับสภาพงานให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับสภาพงาน อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักการโยธากำชับผู้รับจ้างให้เก็บรายละเอียดงานและทำความสะอาดภายในอาคารให้เรียบร้อย ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆในห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ทั้งนี้คาดว่าอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ พร้อมเปิดใช้งานอาคารและจัดประชุมสภากรุงเทพมหานครในอาคารแห่งนี้เป็นครั้งแรกในวันพุธแรกของเดือนม.ค.61
 
 ---------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2407-61-9