image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.จัดกิจกรรม “วันพ่อ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 มอบโล่พ่อตัวอย่าง


 


                (1 ธ.ค. 60) เวลา10.45 น. พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2560 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้แก่ประชาชน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” จาก 50 สำนักงานเขต ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคม โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม  และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 500 คน ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการดูแลครอบครัวและสังคม ตามนโยบายคุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองให้แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและมีส่วนสำคัญที่จะสร้างสังคมและประเทศให้เจริญก้าวหน้าเกิดร่มเย็นเป็นสุขได้ก็คือ “พ่อ” ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องรับภาระหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง และหารายได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนอบรมและสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรม พร้อมทั้งรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จึงสมควรได้รับความเคารพเทิดทูนยกย่องสรรเสริญ และเชิดชูเกียรติเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อในฐานะผู้ให้กำเนิดของบุตรตลอดไป
 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเลือกซื้อสินค้าจากบูธผลิตภัณฑ์ Bangkok Band และผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 
 
 
--------------------------------------
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2406-9-8