image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 60

กรุงเทพมหานคร มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 ให้แก่ 75 ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชน 
 
(30 พ.ย. 60)  เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์  ผิวงาม  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.  เพื่อสนับสนุนให้กับหมู่บ้านชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ  ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 75 ชุมชน  กองทุนละ 8,000 บาท โดยมี พล.ต.ท.ชินทัต  มีศุข  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวจันทร์เพ็ญ  จิตต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร  นายเอกชัย  ภักดีผล  ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้นำชุมชน ร่วมในพิธี 
 
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินของกรุงเทพมหานครได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2548-2559 จำนวน 744 ชุมชน โดยในปี 2560 นี้ มีชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น 75 ชุมชน จาก 38 เขต ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น 819 ชุมชน  ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้มีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 พร้อมทั้งประทานเงินพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นทุนและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติดแล้ว ยังยกระดับในเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ คือ มองทุกปัญหาและการจัดการทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกัน โดยร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง ทั้งในด้านทุนทางการเงินและทุนทางสังคม อย่างเช่น ผู้นำต้องมีการพัฒนาศักยภาพและมีสภาผู้นำที่มาจากทุกกลุ่มในชุมชน เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเอาชนะยาเสพติดก็อาจไม่ยั่งยืน แต่ถ้าเราเน้นให้ชุมชนมีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้และรู้จักจัดการทุนที่มีอยู่โดยไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้จุดแตกต่างที่ชัดเจนอีกจุดหนึ่งก็คือ กองทุนนี้ไม่ใช่กองทุนที่เน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นกองทุนเพื่อการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณและไม่ใช่กองทุนเพื่อการกู้ยืม แต่เป็นกองทุนที่ต้องการให้เป็นแหล่งรวมทุนที่เป็นเงินและที่เป็นทุนทางสังคม เช่น ความสามัคคี ความเกื้อกูลกัน โดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งเมื่อทำได้ก็จะทำให้สังคม หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการขจัดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน แสดงถึงความศรัทธาร่วมกันของประชาชนในชุมชนและเป็นสิ่งชี้วัดความสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
 
-----------------     (ทิพพาภรณ์  กปส./รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2389-60-17