image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ผู้ว่าฯ อัศวินมุ่งดูแลปลูกฝังวินัยให้เด็กควบคู่การเรียน ชี้การศึกษาและสุขภาพที่ดีสร้างคนที่มีคุณภาพได้


 


                (30 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและโรงเรียนฝึกอาชีพในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยในเวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ ดูการเรียนการสอนห้องเรียน 2 ภาษา ห้องการศึกษาพิเศษของเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสมองและพิการซ้ำซ้อนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ห้องเรียนเสริมวิชาการสำหรับเด็กพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ และห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล จากนั้น ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) ดูการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรแต่งผมสตรี หลักสูตรซอยผมสตรี หลักสูตรขนมอบ หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และหลักสูตรเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) เขตทุ่งครุ ดูการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 การเรียนวิชาศาสนาอิสลาม นักเรียนระดับชั้น ป.5  และการเรียนวิชาภาษาอาหรับ นักเรียนระดับชั้น ป.6 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้มารับทราบปัญหาความต้องการของโรงเรียนว่ามีปัญหาในเรื่องใน รวมถึงขาดแคลนและมีความต้องการใดเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น โรงอาหาร ตู้น้ำดื่ม และป้ายจราจรหน้าโรงเรียน ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบไปดำเนินการ สิ่งไหนที่ทำให้ได้ก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!” เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องอื่นๆ ที่ยังขาดเหลือต่อไปโดยไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง นอกจากนี้ ขอให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสอนให้เด็กมีความตรงต่อเวลาด้วยเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหากเด็กมีความตรงต่อเวลาแล้วนอกจากจะมีวินัยยังทำให้สิ่งต่างๆ ในชีวิตดีขึ้นด้วย ทั้งนี้การสร้างคนเป็นสิ่งสำคัญกว่าการสร้างวัตถุสิ่งของต่างๆ จึงต้องปลูกฝังเรื่องดังกล่าวให้เด็กควบคู่กับการเรียนการสอนด้วย
 
 
  “ผมเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของเด็กๆ เป็นอันดับแรก และการรักษาพยาบาลเป็นอันดับรองลงมา ซึ่งผมต้องการให้พลังของการศึกษานั้นสามารถสร้างชาติ สร้างโลก ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่วนการรักษาพยาบาลนั้น ถ้าประคับประคองให้ประชาชนอยู่ได้โดยไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะช่วยสนับสนุนให้ด้านต่างๆ ดีขึ้น รวมถึงการศึกษาด้วย ซึ่งเวลาของประชาชนส่วนใหญ่จะต้องไม่หมดไปกับการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามผมให้ความสำคัญกับ 2 เรื่องนี้อยู่เป็นลำดับแรก ควบคู่กับเรื่องอื่นซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว
 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายที่ 4 "คุณภาพชีวิตที่ดี" (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งนอกจากการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ แล้วยังมุ่งสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และทุกสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งขยายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะชุมชนด้อยโอกาส จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันไม่เพียงแต่การศึกษาระบบโรงเรียนเท่านั้น กรุงเทพมหานครยังมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพต่างๆ ให้ประชาชนด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกวิชาชีพให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
 
     ---------------------------  (พัทธนันท์/นักบุญ...กปส. รายงาน)