image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 6 คำถามของนายกรัฐมนตรี ได้ที่ 50 เขต 

               นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (คำถาม 6 ข้อ ) โดยให้กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็น ตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมถึงสำนักงานปกครองและทะเบียน เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อซักถาม 6 ข้อของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สำหรับผู้ที่เคยแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อ ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นได้อีก โดยประชาชนสามารถเดินทางมาตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรีได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งได้เตรียมแบบสอบถามไว้ให้แล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นได้จากเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย www.damrongdhama.moi.go.th เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร www.prbangkok.com


 

ดาวน์โหลด แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 + 6 ข้อ สำหรับประชาชน