image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เร่งสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย

                จากนโยบาย “ปลอดภัย” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งทรัพย์สิน ชุมชน และสังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น วันนี้ (7 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยพญาไทและสถานีดับเพลิงย่อยลาดพร้าว โดยมีคณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยพญาไทและสถานีดับเพลิงย่อยลาดพร้าว ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย จำนวน 5 แห่ง ขณะนี้ทางชมรมสถาปนิกกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกแบบอาคารสถานีดับเพลิงเสร็จแล้ว โดยเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นพื้นที่จอดรถดับเพลิงและกู้ภัย ชั้น 2-3 เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติงาน จากนั้นจะส่งแบบให้สำนักการโยธาเพื่อประเมินราคาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.60 ส่วนการก่อสร้างสำนักงานเขตในพื้นที่ตั้งสถานีดับเพลิงย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ สถานีดับเพลิงย่อยพญาไท สำนักงานเขตพญาไท สถานีดับเพลิงย่อยลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว สถานีดับเพลิงย่อยบางบอน สำนักงานเขตบางบอน สถานีดับเพลิงย่อยสวนหลวง สำนักงานเขตประเวศ ส่วนสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามคาดว่าการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนม.ค.61
 

--------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)