image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ติดตามการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนและถนนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา                (5 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและการปรับปรุงถนนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยมี นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนคลองต้นไทร โรงเรียนคลองทวีวัฒนา โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนคลองบางพรหม และโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้เปิดการเรียนการสอนมานานปัจจุบันอาคารเรียน โรงอาหาร โรงครัว ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และสนามฟุตบอล ได้ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งการสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคาร เสริมชายคากันสาด และปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ส่วนการปรับปรุงถนนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประกอบด้วย ซอยแยกซอยศาลาธรรมสพน์ 62 ซอยทวีวัฒนา 41 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 6 และซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 ซึ่งถนนดังกล่าวมีผู้ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรไป-มาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากผิวการจราจรชำรุด จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ถนนดังกล่าวอยู่ในสภาพดีและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)