image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

ชวนเที่ยวงานเทศกาลแขวนโคม ครั้งที่ 1 ณ โกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี (LHONG 1919)
                (5 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลแขวนโคม ครั้งที่ 1 โดยมีนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน ทายาทตระกูลหวั่งหลี อ.คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนและฮวงจุ้ย เป็นผู้นำพิธีแขวนโคมไฟ ดารานักแสดงจากเดือนเกี้ยวเดือน เดอะซีรีส์ (2 Moons The Series) ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน ณ บ้านหวั่งหลี (LHONG 1919) ซ.วัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน
 
บ้านหวั่งหลี (LHONG 1919) ตั้งอยู่สุดถนนเชียงใหม่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน มีลักษณะอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีน หันหน้าออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา และมีลานโล่งกว้างบริเวณหน้าบ้าน ส่วนสิ่งก่อสร้างภายใน ประกอบด้วย อาคารสำคัญ 3 หลัง ตึกตรงกลางเป็นเรือนประธาน ซึ่งหันหน้าออกแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกว่า “ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว” มีตึกแถว 2 ชั้น เพดานสูง หลังคาแบบจีน สร้างขนาบ 2 ด้าน ตรงกลางระหว่างอาคารเป็นลานโล่งใช้ประกอบพิธีกรรมของตระกูลหวั่งหลีในวันสำคัญตามประเพณีจีน สำหรับโกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี และท่าเรือกลไฟฮ่วยจุ่งโล่ง เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะเป็นอาคารแถวแบบจีนรุ่นเก่าขนาดใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 3 อาคาร เป็นจุดศูนย์รวมของบริษัทพ่อค้าชาวจีนที่มีเครือข่ายการค้าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราววิวัฒนาการทางการค้า การเดินเรือ และการเข้ามาของพ่อค้าจีนในไทยที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต อีกทั้งด้านในสุดซึ่งตั้งขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นห้องบูชาประดิษฐาน “องค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว” หรือ “เจ้าแม่ทับทิม” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีน รวมทั้งการค้นพบจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างจีนโบราณ อายุ 167 ปี ที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของคนรุ่นหลัง
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานเทศกาลแขวนโคม ซึ่งเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามระหว่างไทย-จีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนฟื้นจิตวิญญาณของเมือง และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามโกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี และท่าเรือกลไฟฮ่วยจุ่งโล่ง ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่สืบไป
 
 
 ----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)