image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.เตรียมตัดถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ-ถนนกำแพงเพชร 6                (4 พ.ย.60) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) เริ่มสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ย.61 โดยมีสัญญาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทางประมาณ 891 ม. เขตทางกว้างประมาณ 16.5-19.0 ม. พร้อมคันหินทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำริมคลองเปรมประชากร จำนวน 8 หลัง ให้ดำเนินการรื้อย้าย เพื่อใช้พื้นที่ในโครงการก่อสร้างถนน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาของสำนักการโยธาโดยให้ผู้รุกล้ำเสนอขอค่าใช้จ่ายในการย้ายออกจากพื้นที่ ส่วนบริเวณที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเวนคืนบริเวณใกล้คลองบางตลาด จำนวน 6 แปลง อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองค่าทดแทนกับกองจัดการกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ได้มีการประชุมเจรจากับนอร์ธปาร์ค ซึ่งทางนอร์ธปาร์คได้ยินยอมให้เข้าพื้นที่ โดยจะรื้อถอนอาคารภายใน 2 เดือน ส่วนการเวนคืนที่ดินนิติบุคคลแฟลตการเคหะแห่งชาติ อยู่ระหว่างการเจรจากับกองจัดการกรรมสิทธิ์ เพื่อขอเข้าพื้นที่ ประกอบกับนิติบุคคลแฟลตการเคหะขอเพิ่มมาตรการป้องกันเสียงแบบถาวร นอกจากนี้ได้เตรียมการย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ในเขตแนวโครงการก่อสร้างบริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนวิภาวดีและถนนแจ้งวัฒนะ อำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนในพื้นที่หลักสี่และบริเวณใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
-------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2092-6-7