image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ลงเรือตรวจติดตามเขื่อนคลองลาดพร้าว ตอกเสาเข็มได้แล้ว 15,122 ต้น ความยาวรวม 11,621 ม.


                (4 พ.ย.60) เวลา 09.00 น. น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว ตั้งแต่ท่าเรือใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง จนถึงท่าเรือชั่วคราวชุมชนพหลโยธิน 32 (ซอยลาดพร้าววังหิน 36) โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงเรือตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ซึ่งมีความยาวทั้งหมดประมาณ 45.3 กม. เป็นพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งมอบพื้นที่แล้ว ความยาว 16,505 ม. ขณะนี้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้แล้ว ความยาวรวม 11,621 ม. จำนวนเสาเข็ม 15,122 ต้น จากจำนวนเสาเข็มทั้งหมด 21,900 ต้น คิดเป็น 70% ของพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งมอบพื้นที่ ส่วนผลงานเฉพาะเสาเข็มที่ตอกได้ทั้งหมดคิดเป็น 25.20% ส่วนพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ความยาว 28,795 ม. จำนวนเสาเข็มที่ต้องตอกจำนวน 38,502 ต้น สำหรับผลงานทั้งโครงการทำได้ 19.79% ส่วนแผนงานโดยรวมทั้งโครงการ 45.50% อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการตอกเสาเข็มและทำทางเดินเท้าในพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งมอบพื้นที่แล้ว ตลอดจนในบริเวณที่รื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำพื้นที่โครงการออกไปให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ รวมทั้งการปรับตารางการทำงานเพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว ถือเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ 8 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง และวังทองหลาง ซึ่งโครงการดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ที่ผ่านมาสำนักงานเขตในพื้นที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนในชุมชนที่มีบ้านรุกล้ำริมคลองลาดพร้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำออกไป ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวแล้วเสร็จ จะทำให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำต่อไป
 

-------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)