image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม. เตรียมทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คู คลองในพื้นที่ให้พร้อมก่อนเข้าฤดูฝนใหม่

                (2 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงแผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และการจ้างกรมราชทัณฑ์เข้าดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯ มี คู คลอง ทั้งหมด 1,682 คลอง และท่อระบายน้ำในถนนทั้งหมด 6,491 สาย โดยกรุงเทพมหานครมีแผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำและคู คลอง ในพื้นที่โดยการว่าจ้างกรมราชทัณฑ์เข้าดำเนินการ  ซึ่งหากกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด  หรือไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.61 ตามแผนที่วางไว้  กรุงเทพมหานครจะว่าจ้างเอกชนเข้าดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน  ซึ่ง กทม.ได้จัดสรรงบประมาณไว้พร้อมแล้ว  ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันที
 
ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำว่าการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพฯเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน  เพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเพราะระบายน้ำไม่ทันก่อนถึงฤดูฝน  จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันดำเนินการ  โดยมอบหมายให้ผู้บริหารฝ่ายการเมืองทุกคน ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายประจำ และประธานกลุ่มโซนช่วยกันกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการ  นอกจากนั้นยังให้ทุกสำนักงานเขตเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำความสะอาด คู คลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคูคลองในพื้นที่ด้วย 
 
   
----------------------        (พัทธนันท์...กปส.รายงาน)