image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.มอบประกาศเชิดชูเกียรตินักดับเพลิง ในโอกาสครบรอบ 14 ปี การสถาปนา สปภ.

                (2 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น. พลตำรวจโทชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสครบรอบ 14 ปี ซึ่งงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสอดคล้องกับนโยบายของพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย และชุมชนและสังคมปลอดภัย โดยปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภัย เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมพัฒนาและบริหารจัดการงานด้านสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพทันต่อความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และมั่นใจในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ไฟไหม้ มีภัย แจ้ง 199 นักดับเพลิง กทม.” โดยมีพันตำรวจเอกเทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เขตราชเทวี
 
ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิ อนุสาวรีย์บรรพบุรุษวีรชนนักดับเพลิง และพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลจากการจัดงานครั้งนี้ให้กับอดีตข้าราชการตำรวจดับเพลิง ข้าราชการ พนักงานดับเพลิง และนักกู้ภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ล่วงลับ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของสำนักป้องกันฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการ บุคลากรดีเด่น และสมาชิก อปพร.ดีเด่น รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันฯ กว่า 200 นาย ให้กับโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตต่อไป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเรื่องดำเนินการถ่ายโอนภารกิจกองบังคับการตำรวจดับเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีรับมอบภารกิจ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดตั้ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ดังนั้น วันที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงถือเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ในนามของพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอชื่นชม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจและมั่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดมา
 

.....................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/2063-14-2