image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เดินหน้าขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์                (1 พ.ย.60) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งตั้งแต่บริเวณคลองวัดไชยทิศจนถึงคลองชักพระ เดิมมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินริมทางรถไฟ ที่ผ่านมาเขตบางกอกน้อยได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนที่ปลูกสร้างอาคารร้านค้ารุกล้ำในแนวขยายถนนสุทธาวาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งประชาชนที่ปลูกสร้างอาคารร้านค้ารุกล้ำยินยอมรื้อย้ายออกไปหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานจัดหาพื้นที่บริเวณลานตะกร้อ เขตตลิ่งชัน สำหรับปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ จำนวน 14 หลัง เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยจัดเก็บเศษวัสดุจากการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ทำการก่อสร้าง ส่วนเสาโทรเลขของการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างรอกรุงเทพมหานครจ่ายเงินค่ารื้อย้าย เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรื้อย้ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน สำหรับโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ผลงานที่ทำได้ 4.05% แผนงาน 93.00% ช้ากว่าแผน 88.95% ขณะนี้ได้ดำเนินการกรุยแนวทางเตรียมพื้นที่ก่อสร้างฝั่งซ้ายทางความยาว 1,600 ม. ฝั่งขวาทางด้านที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ความยาว 1,700 ม. ได้พื้นที่รวม 14,700 ตร.ม. นอกจากนี้ในส่วนฝั่งซ้ายทางได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 ม. ความยาวรวม 660 ม. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 52 บ่อ ถมทรายคันทางพร้อมบดอัดได้พื้นที่รวม 5,400 ม. และสร้างกำแพงกันดินความยาวรวม 470 ม. ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จ จะบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนสุทธาวาส อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนนบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสุทธาวาส และถนนใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 
 
------------------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)