image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  เตรียมจัดสร้าง “จิตกาธาน” เพื่อใช้เผาดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวาย


                (9 ต.ค. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28/2560 ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. โดยผู้อำนวยการกองกลาง ได้รายงานในที่ประชุมว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ 16 แห่ง ขนาดกลาง 26 แห่ง และวัดต่างๆ ในพื้นที่  50 เขต 62 วัด กรุงเทพมหานครได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทยและกองกิจการในพระองค์ฯ แจ้งว่าดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นั้น ให้นำไปเผา ณ จิตกาธาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดสร้างขึ้นใหม่ ในพื้นที่วัดที่มีการจัดพิธี โดยเป็นที่เหมาะสมและโล่งแจ้ง ใช้พื้นที่ขนาด 8x8 เมตร สูง 6.50 เมตร สำหรับจัดสร้าง “จิตกาธาน” เพื่อใช้เผาดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวาย โดยสำนักการโยธาจะได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับรูปแบบพระจิตกาธาน เพื่อนำมาดำเนินการจัดสร้าง จำนวน 50 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 ต.ค.60
 

--------------