image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.รุก 9 โรงเรียนมัธยมในสังกัด ปั้นครูต้นแบบขยายผลสอนนักเรียนทำ CPR พร้อมใช้เครื่อง AED 


(9 ต.ค. 60) เวลา 09.15 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)” พร้อมรับมอบ “หุ่นตังกวน” สำหรับจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 ตัว จากรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นสื่อการสอนเสมือนจริงในการช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติและภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยมี แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สมชาย จึงมีโชค รักษาการผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ ข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจิตอาสาประเภทงานแพทย์  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ ได้จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โดยแบ่งการอบรมเป็น 45 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,080 คน เปิดทำการอบรมตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน ธ.ค. 60 เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของครูให้สามารถขยายผลนำความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED (Automated External Defibrillator) ไปผนวกในแผนการสอนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานคร
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตติดอันดับต้นๆ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงได้มีนโยบายในเรื่องการติดตั้งเครื่อง AED ตามสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก โดยจะนำร่องติดตั้งที่สำนักงานเขต ศูนย์เยาวชน และสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 เครื่อง ซึ่งการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ร่วมกับการใช้เครื่อง AED จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้อย่างมาก
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลักดันนโยบายในการถ่ายทอดความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED สู่สถานศึกษาเพื่อส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนและสามารถขยายต่อไปสู่คนในครอบครัวและชุมชนซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นกับคนใกล้ตัว ผู้ที่มีความรู้และทักษะการช่วยชีวิต สามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นระหว่างรอรถพยาบาลฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดอบรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และใช้เครื่อง AED แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่มีความรู้และสามารถช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สามารถใช้งานเครื่อง AED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแจ้งเขตขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครผ่านสายด่วน 1669 ศูนย์เอราวัณได้อย่างถูกต้อง
 

-------------------------  (นักบุญ...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/1817-9-cpr-aed