image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เจาะเสาเข็มหน้าวัดอมรินทราราม เตรียมต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์


                (8 ต.ค.60) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณหน้าวัดอมรินทรารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการเจาะเสาเข็ม โดยผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มได้ในวันที่ 10 ต.ค.60 ส่วนบริเวณกองเรือเล็กดำเนินการเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 ม. จำนวน 16 ต้น ทำได้แล้ว 13 ต้น บริเวณคลองบางกอกน้อย จำนวน 8 ต้น ทำได้แล้ว 5 ต้น เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องใช้พื้นที่บริเวณฝั่งศิริราชในการก่อสร้างนั่งร้าน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์บางส่วนมาบริเวณฝั่งศิริราช เพื่อก่อสร้างนั่งร้านสำหรับเดินเครื่องจักรลงไปเจาะเสาเข็มในคลองบางกอกน้อย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ รวมทั้งการปรับแผนงานเพื่อให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 480 ม. พร้อมทั้งก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 ม. ความยาวประมาณ 1,300 ม. ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
 
 
-------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/1815-10-7