image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

กทม.ตรวจความเรียบร้อยการปรับภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศ


                (8 ต.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ โดยร่วมกับหน่วยงานสื่อสารดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้ว สำหรับวันนี้ได้มาตรวจความเรียบร้อยในบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง หลังจากที่ได้รื้อย้ายเต๊นท์ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงออกไปจนหมดเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากมีจุดไหนที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณด้านข้างพระบรมมหาราชวัง โดยการปูแอสฟัลต์ผสมร้อน รวมทั้งปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จำนวนทั้งสิ้น 13 จุด ประกอบด้วย การปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า จำนวน 9 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระจันทร์ และถนนจักรพงษ์ และการปรับปรุง 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณภายในท้องสนามหลวง บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เกาะกลางฝั่งทางทิศเหนือของท้องสนามหลวง และเกาะกลางฝั่งทางทิศใต้ของท้องสนามหลวง นอกจากนี้ได้ปูหญ้าและบำรุงรักษาหญ้ารอบพระบรมมหาราชวัง ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งปูหญ้าบริเวณโคนต้นมะขาม และตัดแต่งต้นมะขามรอบท้องสนามหลวง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ โดยนำเหล็กไปค้ำยันต้นไม้ที่อยู่ในสภาพเอนเอียงอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้นำต้นดาวเรืองและไม้ดอกสีเหลืองชนิดอื่นๆ มาประดับตกแต่งตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศ เพื่อให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม สำหรับการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ซุ้ม และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 23 ซุ้ม รวมทั้งหมด 39 ซุ้ม และจุดถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 64 จุด ส่วนใหญ่จะตั้งจุดถวายดอกไม้จันทน์อยู่บริเวณวัดในพื้นที่ 50 เขต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค.60
 

-------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)