image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.ปรับปรุงถนนลำไทรพร้อมสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง

                (7 ต.ค.60) เวลา 12.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงถนนลำไทร ช่วงจากถนนเชื่อมสัมพันธ์ถึงจุดที่กำหนด โดยมีนายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่งานเขตหนองจอก สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ถนนลำไทรเป็นถนนที่เชื่อมต่อจากถนนเชื่อมสัมพันธ์ เป็นถนนที่ขนานกับคลองลำต้นไทร ที่ผ่านมาถนนลำไทรในช่วงบริเวณหลังศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เกิดการทรุดตัวเนื่องจากเกิดน้ำกัดเซาะบริเวณริมตลิ่งประกอบกับบริเวณดังกล่าวไม่มีเขื่อน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลำไทร ช่วงจากถนนเชื่อมสัมพันธ์ถึงจุดที่กำหนดในพื้นที่เขตหนองจอก ประกอบด้วย ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. พร้อมติดตั้งราวแสตนเลส ความยาว 220 ม. เสาเข็มเขื่อน 134 ต้น เสาเข็มสมอ 134 ต้น แผ่นกันดิน ค.ส.ล. 132 ช่อง ข้นทับหลังกำแพงกันดินค.ส.ล. ความยาว 200 ม. ติดตั้งบันได พร้อมทั้งขุดลอกคลอง เนื้อที่ 2,055 ตร.ม. ปรับปรุงชั้นพื้นทางหิคคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ 2,250 ตร.ม. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ 1,050 ตร.ม. ขณะนี้แล้วเสร็จ 97% เมื่อโครงการปรับปรุงถนนลำไทรแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว และเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนลำไทรในการสัญจรไปมาอีกด้วย
 

---------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)