image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เตรียมสร้างบ่อพักและประตูระบายน้ำป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าท่วมถนนสุวินทวงศ์

                (7 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณแยกไปรษณีย์ ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ บริเวณแยกไปรษณีย์ ซึ่งบริเวณดังกล่าวผิวจราจรมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงซึ่งเดิมเคยใช้เป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติ ได้พัฒนาเป็นที่พักอาศัยและศูนย์การค้าทำให้พื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติหมดไป เมื่อฝนตกลงมาในปริมาณที่มากจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเพื่อดึงน้ำไปลงที่คลองแสนแสบและคลองสามวา ซึ่งบริเวณถนนสุวินทวงศ์จะใช้คลองแสนแสบกับคลองสามวาเพื่อระบายน้ำ ดังนั้นจึงต้องพยายามเร่งดึงน้ำจากพื้นผิวจราจรไปลงยังคลองแสนแสบและคลองสามวาให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณฝนที่ตกลงมามาก ทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบและคลองสามวามีระดับสูงขึ้น จึงทำให้น้ำระบายลงสู่คลองได้ช้า รวมทั้งเกิดปัญหาน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว สำนักการระบายน้ำจึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 7 บ่อ ก่อสร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เมื่อระดับน้ำในคลองสูงขึ้นจะปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับเข้ามา โดยจะประสานกับกรมทางหลวงเพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณถนนสุวินทวงศ์ในการก่อสร้างบ่อพักสูบน้ำ ตลอดจนสำรวจแนวสาธารณูปโภคที่อยู่ในแนวเขตก่อสร้าง คาดว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณแยกไปรษณีย์ ถนนสุวินทวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
-----------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)