image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ตรวจภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต เตรียมพร้อมรับพระราชอาคันตุกะร่วมงานพระราชพิธี


                (7 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงรอยต่อเขตจตุจักร หลักสี่ ต่อเนื่องถึงดอนเมือง พร้อมร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง โดยมี ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่  ตามที่พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการปลูกต้นดาวเรือง หรือไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีเหลือง โดยให้ออกดอกสีเหลืองอร่ามในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมเปิดรับต้นดาวเรืองจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9-15 ต.ค.60 เพื่อนำมาใช้ประดับตกแต่งตามซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และสถานที่ต่างๆ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อันเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การตรวจภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิตในวันนี้ เป็นการตรวจสภาพความเรียบร้อย และภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุงของพื้นที่ โดยเริ่มจากพื้นที่เขตจตุจักร ฝั่งขาออกระยะทาง 7 กิโลเมตร เขตหลักสี่ ระยะทาง 4.42 กิโลเมตร เขตดอนเมือง ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร รวมสองฝั่งความยาวทั้งสิ้น 16.02 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เขตจตุจักรที่บริเวณรอยต่อเขตจตุจักร – เขตหลักสี่ เขตหลักสี่ที่บริเวณหน้าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามโครงการ “สวนหน้าบ้านลูก ปลูกวันแม่ ถวายพ่อ” และเขตดอนเมือง บริเวณทางเบี่ยงเข้าสำนักงานเขตดอนเมือง หน้าบริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หลักกิโลเมตรที่ 21 + 620 ตามโครงการ “เนรมิตดอนเมือง เหลืองเพื่อพ่อ” และสิ้นสุดที่บริเวณไหล่ทางถนนวิภาวดีรังสิตก่อนถึงสถานีรถไฟดอนเมือง ซึ่งพบว่าสำนักงานเขตจตุจักร หลักสี่ และดอนเมือง ได้ปลูกต้นไม้และจัดทำเป็นสวนหย่อมในจุดสำคัญๆ เช่น ช่วงรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี บริเวณที่ว่างริมทางรถไฟฝั่งขาออกปลูกดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน ไม้ดอกไม้ประดับสีเหลืองตลอดแนว บริเวณไหล่ทางถนนวิภาวดี ฝั่งขาเข้าบริเวณทางเบี่ยง ทางกลับรถ เป็นต้นไป ซึ่งดอกดาวเรืองจะทยอยบานตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือรวมกันดูแลเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 
 
สำหรับในช่วงก่อนงานพระราชพิธี ขอให้ทุกสำนักงานเขตได้เชิญชวนจิตอาสาเฉพาะกิจทั้ง 8 ประเภทมาประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน รวมทั้งให้กำหนดผู้ประสานงานหลักของแต่ละเขต หากเกิดกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งกำหนดเส้นทางรถฉุกเฉิน และเส้นทางอพยพหากเกิดสาธารณภัยในสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ด้วย
 
อนึ่ง ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเส้นทางสายหลักสายสำคัญที่มีประชาชนเดินทางเข้า –ออก กรุงเทพมหานครจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมจะมีพระราชอาคันตุกะ ชาวต่างประเทศ ผู้สื่อข่าวทั่วโลก ประชาชนทั่วทุกจังหวัด จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานครโดยสายการบิน เพื่อลงสนามบินดอนเมือง และประชาชนภาคเหนือ ภาคอีสาน เดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ เข้า –ออก เป็นจำนวนมาก คาดว่าในช่วงพระราชพิธีฯ จะมีผู้ใช้ถนนวิภาวดีรังสิตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5 แสนคนต่อวัน


---------------------------------