image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับภูมิทัศน์รอบสนามหลวงพระบรมมหาราชวังและเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

                (7 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งวันนี้เป็นการร่วมทำความสะอาดสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย 1.ล้างถนนราชดำเนินนอกทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงพระลานพระราชวังดุสิต 2.ประดับตกแต่งถนนราชดำเนินกลางและบริเวณซุ้มพระฉายาลักษณ์ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ 3.ทาสีขอบคันหินรอบสนามหลวงและถนนรอบพระบรมมหาราชวัง 4.ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนาคราภิรมย์และรอบสนามหลวง  และล้างทำความสะอาดวัดสังเวชและโรงเรียนวัดสังเวช
 
โดยมี พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำเป็นประธานพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยพล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแถว ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ก่อนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามจุดต่างๆ ทั้งนี้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจะร่วมกันพัฒนาและทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.60 
 

---------------------------