image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 
(6 ต.ค. 60) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปูหญ้าบริเวณโคนต้นมะขาม รวมทั้งตัดแต่งต้นมะขามรอบท้องสนามหลวง ที่ผ่านมาได้ดำเนินการปูหญ้าบริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านถนนมหาราช และบำรุงรักษาหญ้ารอบพระบรมมหาราชวัง ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินนอก รวมทั้งตรวจสอบเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ โดยนำเหล็กไปค้ำยันต้นไม้ที่อยู่ในสภาพที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ได้จัดเตรียมต้นดาวเรืองและไม้ดอกสีเหลืองชนิดอื่นๆ เพื่อประดับตกแต่งตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศ ให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม นอกจากนี้สำนักการโยธา ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณด้านข้างพระบรมมหาราชวัง โดยการปูแอสฟัลต์ผสมร้อน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จำนวนทั้งสิ้น 13 จุด ประกอบด้วย การปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า จำนวน 9 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระจันทร์ และถนนจักรพงษ์ และการปรับปรุง 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณภายในท้องสนามหลวง บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เกาะกลางฝั่งทางทิศเหนือของท้องสนามหลวง และเกาะกลางฝั่งทางทิศใต้ของท้องสนามหลวง 
 
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)