image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กประถม 361 ทุน

                (11 ก.ย. 60) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนของมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.
 
 
                กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล โดยให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับประถมศึกษาที่ขาดทุน การศึกษาให้ได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม โดยจะมอบทุนให้ทุนละ 1,000 บาท และภายหลังจากการมอบทุนการศึกษาไปแล้ว จะมีนักสังคมสงเคราะห์รายงานผลการเรียน ความประพฤติและเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนทุนต่อเนื่องต่อไป สำหรับในปีนี้มีการมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น 361 ทุน แบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 124 คน และกลุ่มนักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 237 คน
 
 
 
 
 


----------------- (ชลธิชา...กปส. รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/1422-361