image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ยินยอมรื้อย้ายบ้านรุกล้ำท่าเรือวัดทองธรรมชาติ ร่วมคืนพื้นที่ทางลงแม่น้ำเจ้าพระยา


                (11 ก.ย.60) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำบริเวณท่าเรือวัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน เพื่อรองรับการปรับปรุงโกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตคลองสาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณท่าเรือวัดทองธรรมชาติ ซ.วัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน
 
                รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำบริเวณท่าเรือวัดทองธรรมชาติ ถนนเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานเขตคลองสานได้ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนที่บ้านรุกล้ำในบริเวณดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว รองรับการปรับปรุงโกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี และท่าเรือกลไฟฮ่วยจุ่งโล่ง เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งประชาชนที่บ้านรุกล้ำพร้อมให้ความร่วมมือและยินยอมที่จะรื้อย้ายออกไป เพื่อร่วมคืนพื้นที่ทางลงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสำนักงานเขตคลองสานได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมทั้งดำเนินรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำออกไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตคลองสานประสานการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนเชียงใหม่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
 
 

---------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)