image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนคงโครัดอุทิศ เน้นย้ำความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร


                (11 ก.ย.60) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนคงโครัดอุทิศ เขตบางบอน โดยมีนายปรีชา ใจงาม ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางบอน สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
 
                รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โรงเรียนคงโครัดอุทิศ เขตบางบอน เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ของกรุงเทพมหานคร โดยเปิดเมื่อปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการสำรวจจำนวนนักเรียนในโรงเรียนคงโครัดอุทิศพบว่า ปี 2557 มีนักเรียนทั้งหมด 127 คน ปี 2558 มีนักเรียนทั้งหมด 214 คน และปี 2559 มีนักเรียนทั้งหมด 387 คน จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนคงโครัดอุทิศมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่กำลังเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนคงโครัดอุทิศ มีอาคาร 2 หลัง เป็นอาคาร 4 ชั้นๆละ 5 ห้อง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2552 อายุการใช้งาน 8 ปี และบ้านพักครู 4 ชั้นๆละ 6 ห้อง 
 
                รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเป็นพิเศษ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างโดยการใช้รั้วสังกะสีปิดกั้นให้ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากเศษวัสดุและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร พร้อมทั้งกำชับให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขต 50 เขต หมั่นตรวจสอบและเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน
 


-----------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/1415-5-18