image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด


                (11 ก.ย.60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตหนองแขม สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
 
                กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และอาคารประกอบ เพื่อทดแทนอาคารไม้หลังเดิม 1 หลัง 1 ชั้น ที่ชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมา เพื่อรองรับแผนขยายห้องเรียนและอาคารห้องน้ำ ประกอบด้วย อาคารเรียน 5 ชั้น ชั้นล่างเป็นสำนักงานและโรงอาหาร ชั้น 2 เป็นห้องพิเศษ ชั้น 3 เป็นห้องพิเศษ ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 4 เป็นห้องพิเศษ ห้องภาษาไทย ห้องสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 เป็นห้องพิเศษ ห้องศิลปะ ห้องดนตรีไทย ห้องพักครู และอาคารห้องน้ำ-ส้วม อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนบ้านขุนประเทศจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานเขตหนองแขมได้อย่างช้าประมาณเดือนธ.ค.60 เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบในช่วงเดือนม.ค.61 ต่อไป ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบแล้วเสร็จ จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
 


-----------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/1414-5-17