image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ย้ายโรงอาหารชั่วคราวระหว่างก่อสร้างโรงพลศึกษา 2 ชั้น โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์                (11 ก.ย.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงพลศึกษา 2 ชั้น โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค โดยมีนางสุรีย์ วาดเขียน ผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางแค สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
 
                กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพลศึกษา 2 ชั้น เพื่อทดแทนอาคารปูนหลังเก่าที่มีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนและบุคลากร ปัจจุบันโรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ มีอาคาร 3 หลัง เป็นอาคารเรียนตึก 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง คาดว่าประมาณเดือนม.ค.61 ทางโรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ จะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานเขตบางแค เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารหลังเก่า และให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพลศึกษา 2 ชั้น ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงอาหารชั่วคราวในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตบางแคตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำในโรงเรียน หากพบว่ามีการอุดตันให้รีบดำเนินการขุดลอกทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำต่อไป
 
 

-------------------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/1412-2-11