image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 
(10 ก.ย. 60) เวลา 14.00 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบโล่ในโอกาสเป็นผู้มีคุณูปการและสนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ จากพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 และร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
 
 
 โครงการภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการที่มูลนิธิร่มฉัตรจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 ก.ย. 60 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในหลายสาขา ซึ่งการจัดแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 376 โรงเรียน นักเรียน รวม 2,620 คน เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 580 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 681 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 620 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 649 คน และมีนักเรียนที่เข้าทดสอบวัดความรู้โดยไม่รับรางวัล จำนวน 88 คน
 
     ---------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)