image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 
(10 ก.ย.60) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ โดยมี นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตทุ่งครุ สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ เริ่มสัญญาวันที่ 30 ก.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 เม.ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 632 วัน ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินการโครงก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนนาหลวง  เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 60% ประกอบด้วย การปักผัง การตอกเข็ม โครงการงานชั้น 1-4 การก่อผนัง การฉายปูน ปัจจุบันโรงเรียนนาหลวงมีอาคารเรียน จำนวน 6 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียนตึก 6 ชั้น จำนวน 4 หลัง อาคารเรียนตึก 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง
 
โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการปรับแผนงานและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งทางผู้รับจ้างยืนยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.พ.61
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)