image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 
(10 ก.ย.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เขตทุ่งครุ โดยมีนายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตทุ่งครุ สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เขตทุ่งครุ เพื่อทดแทนอาคารไม้หลังเก่า ซึ่งปัจจุบันชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้ทำการเรียนการสอนได้ อาจก่อให้เกิดอันตรายนักเรียนและบุคลากร ปัจจุบันโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ มีอาคาร 3 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียนตึก 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง อาคารเรียนอเนกประสงค์ 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง คาดว่าภายในเดือน ต.ค.60 ทางโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ จะส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานเขตทุ่งครุ เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารไม้หลังเก่า และต้นไม้ที่อยู่บริเวณจุดก่อสร้าง จากนั้นผู้รับจ้างจะเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น 
 
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่างเป็นสำนักงานและห้องเรียน ชั้น 2 เป็นห้องประชุม ชั้น 3 เป็นห้องเรียน ชั้น 4-5 เป็นห้องเรียนและห้องพิเศษ สำหรับจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จริยธรรม นาฏศิลป์ และดนตรีไทย อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตทุ่งครุ หมั่นตรวจสอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งในระหว่างที่การก่อสร้างได้กำชับให้ผู้รับจ้างทำแนวรั้วสังกะสีปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการก่อสร้างและเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)