image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 
(10 ก.ย.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยมีนางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตทวีวัฒนา สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เริ่มสัญญาวันที่ 16 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มี.ค.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 320 วัน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 25% ประกอบด้วย การปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง หล่อเสาเข็ม หล่อฐานราก หล่อเสาตอม่อ วางแผ่นพื้น และหล่อคานคอดิน 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมถึงให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ซึ่งการก่อสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งจุดที่ทำการก่อสร้างอยู่ติดกับห้องน้ำนักเรียนจึงต้องปิดการใช้ห้องน้ำชั่วคราว หากดำเนินการหล่อฐานรากและคานแล้วเสร็จ จะสามารถเปิดใช้ห้องน้ำได้ โดยจะทำการสร้างรั้วปิดกั้นระหว่างพื้นที่ก่อสร้างกับห้องน้ำนักเรียนเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งให้สำนักงานเขตทวีวัฒนาตรวจสอบท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากมีการอุดตันให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)