image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 จัดสถานที่ค้า 4 แห่ง เยียวยาผู้ค้าตลาดประเวศ


 


“ตามที่ศาลปกครองได้พิพากษาให้กรุงเทพมหานครสั่งรื้อถอนอาคารตลาด 5 แห่ง ในเขตประเวศ พร้อมดูแลไม่ให้มีการวางแผงลอย เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครชดใช้เยียวยากรณีกระทำการละเมิดโดยอนุญาตให้เกิดการสร้างตลาดไม่ชอบนั้น กรุงเทพมหานครเคารพในการพิจารณาของศาล และได้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยไม่ให้มีการทำการค้าในตลาดทั้ง 5 แห่ง โดยเด็ดขาด พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตประเวศได้จัดหาสถานที่ค้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้าในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 4 แห่ง รวมทั้งเจรจากับเจ้าของตลาดให้คิดราคาค่าเช่าแผงในราคาพิเศษ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ค้าได้ทั้งหมด  
 
 

ทั้งนี้ จากการที่นำเสนอข่าว กทม.กลับลำบ้าง ฮึดสู้ “ป้าทุบรถ” สั่งระดมหลักฐานลุยยื่นอุทธรณ์คดีซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนั้น การที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ไม่ใช่การไม่เคารพในคำสั่งของศาล แต่ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายการจัดสรรที่ดินซึ่งศาลนำมาพิจารณายังมีความคลุมเครือ หากมีข้อพิจารณาที่ชัดเจน กรุงเทพมหานครจะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการอนุญาตในพื้นที่อื่นๆได้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งหากมีความชัดเจนเรื่องการคิดค่าเสียหาย โดยคิดคำนวณเฉพาะวันที่มีการทำละเมิด หรือพิจารณาผู้ที่กระทำละเมิดที่แท้จริงให้ครอบคลุม จะทำให้เกิดมาตรฐานในการคิดคำนวณค่าเสียหายในคดีอื่นๆ ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน กทม.จึงต้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวทางในปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป จึงฝากช่วยแชร์และประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ”
 
 
จำนวนคนอ่าน 1147  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้