image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 บางกอกใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี 2561                (10 เม.ย.61) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่ ประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่
 
 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณค่าและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร และถวายเครื่องไทยธรรม พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงบนเวที กิจกรรมให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ บริการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ บริการตรวจวัดสายตา บริการฝึกวิชาชีพระยะสั้น และบริการตัดผม นอกจากวันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแล้ว ดอกลำดวนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากต้นลำดวนเป็นพืชยืนต้นให้ความร่มเย็น ให้ร่มเงา มีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี และดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนดั่งผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย กิจกรรมการปฏิบัติในวันสงกรานต์ จะมีลักษณะของความเป็นไทยมากกว่ากิจกรรมวันปีใหม่ วันสงกรานต์กิจกรรมที่จัดขึ้นส่วนใหญ่จะนึกถึงวันขึ้นปีใหม่ไทย แต่ที่แท้จริงแล้ว วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี มีสิ่งที่สำคัญมากกว่าวันขึ้นปีใหม่ คือเป็นวันผู้สูงอายุ ในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาครัฐ ได้ให้ความสนใจ ใส่ใจ และให้ความสำคัญในวันผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ได้ให้ความสำคัญในวันดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกปี มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดีผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ยังมีผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่อีกจำนวนมาก ที่อยากมาร่วมกิจกรรม แต่อาจจะติดปัญหาในการเดินทาง ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย อายุมาก หรืออาจจะมีลักษณะการติดเตียง ไม่สามารถออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้สะดวก ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว อีกทั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ใช่ในวันที่ 13 เม.ย.เพียงวันเดียว แต่จะให้บริการผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน ไม่สามารถเดินทางออกมาทำกิจกรรมข้างนอกได้ ทั้งนี้ผู้สูงอายุนับเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาเขตบางกอกใหญ่ โดยทุ่มเท เสียสละ และปฏิบัติภารกิจมาไม่น้อยกว่า 60-70 ปี 
 
การจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุในวันนี้ เปรียบเสมือนการรำลึกและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทำงาน ทำคุณงามความดี และทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมาเป็นเวลานาน อีกทั้งเป็นผู้ทรงความรู้ ภูมิปัญญา และแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเจริญรอยตามสืบไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส./สุภรุชญา...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1859  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้