image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ครบรอบ 19 ปี รพ.ราชพิพัฒน์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชน                (10 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ครบรอบ 19 ปี ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำวิทยาการ โรงพยาบาลแห่งครอบครัว” พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำวิทยา โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี โรงเรียนคลองทวีวัฒนา และโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ อีกทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ กทม. นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้อำนวยการเขตบางแค ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ท.ลดาวัลย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งในโอกาสนี้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ยังได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยแต่โบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการแก่ประชาชนในย่านฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาเสริมศักยภาพของแพทย์และพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร และที่สำคัญโรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้การรักษาแบบประคับประคองในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการบริการแบบพิเศษเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตและสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลการให้บริการดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 และในปี 2561 นี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดสอนแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอนุมัติจากแพทย์สภา ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Now “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ในนโยบายที่ 4  คุณภาพชีวิตที่ดี (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ผู้สูงอายุและประชาชนมีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 


--------------------------------------------------
 
จำนวนคนอ่าน 1774  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้