image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ดุสิตจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ปี 2561                (10 เม.ย. 61) เวลา 08.30 น. : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เขตดุสิต ประจำปี 2561 โดยมี นายบรรลือ สุกใส ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตดุสิต ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต ผู้สูงอายุ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตดุสิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้ผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้บุตรหลาน และผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคม จำนวน 9 ราย การสรงน้ำพระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตดุสิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้มาร่วมกิจกรรม พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 60 คน
 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวชื่นชมที่ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย โดยได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่คู่คนไทย อีกทั้งเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย ประหยัดน้ำ ปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1515  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้