image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เปิดแล้วตลาดใต้ด่วนพงษ์พระราม อีกหนึ่งตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
                (9 ก.พ.61) เวลา 17.00 น. : ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด”ตลาดพงษ์พระราม” ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ทำการค้า รวมทั้งรองรับผู้ค้าที่เคยอยู่ในพื้นที่จัดระเบียบทางเท้า โดยมี พล.ต.ต.ภานุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตปทุมวัน ผู้ค้าและประชาชน ร่วมพิธี ณ ตลาดพงษ์พระราม ใต้ทางด่วนถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
 
 

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดให้มีสถานที่เพื่อรองรับผู้ค้าที่จัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน สำนักงานเขตปทุมวันจึงจัดให้มีตลาดพงษ์พระรามขึ้น เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 ซึ่งต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายตลาดประชารัฐ เพื่อเชิญชวนผู้ประสงค์ต้องการพื้นที่ค้าขายมาลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ โดยกรุงเทพมหานครได้มีนโยบาย “ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข” จึงได้นำตลาดพงษ์พระรามเข้าร่วมนโยบายดังกล่าว สำหรับตลาดพงษ์พระรามมีผู้ค้าที่เคยทำการในพื้นที่จัดระเบียบและผู้ค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ทำการค้ากับกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 แผงค้าและมีสินค้าจากบางกอกแบรนด์ สินค้าของดี 50 เขต สินค้าชุมชน สินค้าเครือสหพัฒน์ และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด โดยจัดแบ่งผู้ค้าออกเป็นโซน อาทิ อาหาร เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าชุมชน สินค้าราคาถูกและสินค้า OTOP ตลอดจนการบริการตัดผมฟรี และจัดฝึกอบรมอาชีพ 
 
ทั้งนี้ ตลาดพงษ์พระรามปัจจุบันได้ปรับปรุงแผงค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีขนาด 2.5x2.5 เมตร มีจำนวนแผงรองรับผู้ค้ารวม 140 แผงค้า เปิดทำการค้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ไม่คิดค่าเช่าแผงค้า โดยในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ จะมีการจัดแสดงบนเวทีการแสดงด้านหน้าตลาดจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและศิลปินอิสระเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 31 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 68 คัน ห้องสุขาสะอาด และจัดที่ทิ้งและจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ สามารถเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจำทางสาย 15, สาย47, สาย48, สาย 204 และสาย 508