image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์สวนน้ำเสรีไทย                (9 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรและปัญหาน้ำท่วม โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในวันนี้กำหนดจัดกิจกรรม ณ บริเวณสวนน้ำเสรีไทย เขตคันนายาว โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และผู้แทนหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธี 
 
 
สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่สวนน้ำเสรีไทย เขตคันนายาว ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการดูแลพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (โครงการแก้มลิง) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว เพื่อเป็นปอดให้กับกรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดเก็บผักตบชวา ทำความสะอาดและทาสีราวสะพาน ปรับปรุงผิวจราจร เส้นทางจักรยาน กิจกรรมทำปุ๋ยหมักและปลูกต้นไม้ และการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ ซึ่งตามนโยบายของพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าภายใน 300 วันจะพัฒนาพื้นที่ตลาดน้ำเสรีไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายของดีเขตคันนายาว อันจะเป็นการสร้างอาชีพ นำรายได้สู่ชุมชนต่อไป
 
ทั้งนี้ สวนน้ำเสรีไทย ตั้งอยู่ซอยเสรีไทย 38 ถึงซอยเสรีไทย 52 เขตคันนายาว พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 95 ไร่ แยกเป็นพื้นดินประมาณ 38 ไร่ พื้นน้ำประมาณ 57 ไร่ มีชุมชนอาศัยโดยรอบ จำนวน 6 ชุมชน คือ ชุมชนร่มไทร ชุมชนซอยภูสุวรรณรุ่งเรือง ชุมชนสุเหร่าแดง ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา ชุมชนนภาพิไลพัฒนา และชุมชนริมคลองหลอแหล ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ได้มอบพื้นที่ให้สำนักงานเขตคันนายาวดูแลตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 60 เป็นต้นมา