image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

กทม. รับมอบหนังสือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ประชาชนและเยาวชน
                (9 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบหนังสือ “เทียนฉาย กีระนันทน์ ชีวิต แนวคิด และการทำงาน” และหนังสือ “ทำความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด” รวม 1,600 เล่ม จาก ศ.กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ และรับมอบหนังสือ “ข้อคิดพิชิตโกง” จาก พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ซึ่งมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปไว้ในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 37 แห่ง รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 5 คัน และห้องสมุดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้หรือแนวคิดในการใช้ชีวิต ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  และคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แยกคอกวัว เขตพระนคร
 
ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณ ศ.กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ และ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ที่ได้มอบหนังสือให้กรุงเทพมหานคร ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่มีคุณค่า สามารถถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และรูปแบบการทำความดีให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 
       -------------------------- (พัทธนันท์...กปส./จตุพล นศ.ฝึกงาน รายงาน)