image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ติดตามการดำเนินงานเขตบางพลัด ตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม.
                (8 ก.พ.61) เวลา 14.00 น. : พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางพลัดให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบนโยบาย 5 ไม่  การดำเนินการโครงการ”ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา”  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์กล้อง CCTV บางพลัด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangbon Fast&Clear:BFC) โดยมี ผู้บริหารเขตบางพลัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด  จากนั้นเวลา 15.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ ลงพื้นที่ตรวจจุดทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ เวลา 15.45 น.ถนนสิริธร ตั้งแต่แยกบางพลัด ถึงแยกบรมราชชนนี เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับโครงการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจุดบริการด่วนมหานคร เขตบางพลัด ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี ถ.สิรินธร
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตคัดเลือกถนนในพื้นที่ให้เป็นถนนนำร่อง จำนวน 1 เส้นทาง เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบนโยบาย 5 ไม่ สำนักงานเขตบางพลัดได้กำหนดให้ถนนสิรินธร ตั้งแต่แยกบางพลัด ถึงแยกบรมราชชนนี ทั้ง 2 ฝั่ง เป็นถนนนำร่อง โดยกำหนดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกมิติ อาทิ ปลอดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ปลอดผู้ค้า ปลอดรถวิ่งและจอดรถบนทางเท้า ปลอดการตั้งวางกีดขวางทางเท้า และปลอดการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ซึ่งได้เน้นย้ำให้เขตดำเนินการตามแผนการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและใช้สอยประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งให้ประสานขอความร่วมมือประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองที่ดินร่วมกันบูรณาการจัดระเบียบปรับปรุงบริเวณอาคารและทางเท้าหน้าอาคารของตนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และยั่งยืน นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันพื้นที่ที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าหรือยกเลิกพื้นที่ทำการค้าไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมีให้ผู้ค้ากลับมาขายอีก ซึ่งถ้าหากเขตฯ มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ทำการค้าเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ค้า ก็ให้ดำเนินการตามโครงการตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ ”ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” สำนักงานเขตบางพลัดได้กำหนดจุดทิ้งขยะเบื้องต้นในถนนสายหลัก 5 สาย จำนวน 20 จุด ประกอบด้วย ถนนจรัญสนิทวงศ์ 11 จุด ถนนบรมราชชนนี 2 จุด ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 จุด ถนนอรุณอัมรินทร์ 3 จุด และถนนราชวิถี 2 จุด โดยกำหนดเวลาให้ประชาชนนำขยะออกมาทิ้งได้ตั้งแต่เวลา 18.00-03.00 น. เขตฯ จะดำเนินการจัดเก็บขยะในถนนสายหลักดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 05.30 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยได้เน้นย้ำให้เขตฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะตามเวลาที่กำหนด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ทั้งนี้ให้เขตฯ สามารถพิจารณาปรับ, เปลี่ยนหรือเพิ่มจุดทิ้งขยะได้ตามความเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีสาเหตุจากการทิ้งขยะนอกเวลาที่นัดหมาย
 
ด้านนายอรรถเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั้งสิ้น 1,016 ตัว แบ่งเป็นแบบไม่เชื่อมโยงสัญญาณภาพ(Stand alone) 784 ตัว และแบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV บางพลัด 232 ตัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีกล้อง CCTV ดังกล่าวฯ จำนวน 60 ตัว ไม่สามารถเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าศูนย์ฯ เนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณชำรุด จำนวน 40 ตัว และอยู่ในเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า จำนวน 20 ตัว ในการนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประสานสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งประสานบริษัทผู้รับเหมาเข้าดำเนินการแก้ไขตามสัญญาบำรุงรักษากล้อง CCTV โดยเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
 
——————