image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ชวนคู่รักจูงมือจดทะเบียนสมรสในงาน “สมรสหวาน ไม่มีวันสิ้นสุด ณ เขตตลิ่งชัน”
                (8 ก.พ.61) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว “สมรสหวาน ไม่มีวันสิ้นสุด ณ เขตตลิ่งชัน” โดยมีนายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นางนันทนา สงฆ์ประชา ผู้จัดการศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ นายธนัทชาติ บุญประกอบ ผู้แทนประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน และนายชมพล พรจินดารักษ์ ผู้แทนสมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตตลิ่งชันร่วมกับศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน และสมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กำหนดจัดงานจดทะเบียน “สมรสหวาน ไม่มีวันสิ้นสุด ณ เขตตลิ่งชัน” ตามโครงการ จดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น ในวันที่ 14 ก.พ. 61 เวลา 08.00–15.00 น. ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ แขวงบางพรม คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสจะมีสิทธิ์ได้จับรางวัลทะเบียนสมรสทองคำสนับสนุนโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมรางวัลล่องเรือสำราญกับเจ้าพระยาปริ๊นเซส จำนวน 3 รางวัล ซึ่งหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์ได้จับรางวัลสมรสทองคำต้องเป็นคู่สมรสที่ทั้งสองฝ่ายไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน นอกจากนี้ยังมีรางวัลล่องเรือรัก พร้อมรับประทานอาหารในแพตลาดน้ำตลิ่งชัน ในวันที่ 17 ก.พ.61 จำนวน 10 รางวัล สนับสนุนโดยประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน ซึ่งจะพาคู่สมรสท่องเที่ยวทัวร์ คลองชักพระ คลองบางน้อย สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสองฝั่งคลอง รางวัลพิเศษสำหรับคู่สมรสที่มีอายุมากที่สุด จำนวน 1 รางวัล การถ่ายภาพคู่สมรสมอบให้เป็นของที่ระลึกทุกคู่ และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้คู่รักที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรส กรุณาลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารล่วงหน้า ได้ที่ฝ่ายทะเบียน หรือทางช่องทางไลน์ ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.พ.61 สอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตตลิ่งชัน หรือฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2434 0195
 
-----  (จิรัฐคม...กปส./อนุพงษ์...นศ.ฝึกงาน รายงาน)