image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 8-11 ก.พ.นี้ ชวนเที่ยวงานเทศกาลของดีตลิ่งชัน ที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่
                (8 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลของดีตลิ่งชัน ซึ่งสอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร สะอาด สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และวิถีพอเพียง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน ผู้บริหารและกลุ่มผู้ค้าศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ บริเวณถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตตลิ่งชัน
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตตลิ่งชัน จัดงานเทศกาลของดีตลิ่งชันขึ้น ระหว่างวันที่ 8-11 ก.พ.61 เวลา 11.00–20.00 น. ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ เขตตลิ่งชัน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าประเภทพืชผักพื้นบ้านตลิ่งชัน ผักปลอดสารพิษจากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรพอเพียง สินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายใน เพื่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระตุ้นยอดขาย ชิม ช้อป อาหารและขนมอร่อยจากร้านค้าตลาดน้ำในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนานาชนิดและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเขตตลิ่งชัน นอกจากนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของประชาชน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และกลุ่มเกษตรกรได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายภายในงาน พร้อมชมการประกวดส้มตำไทยลีลา การแสดงดนตรีจากกองการสังคีต การแสดงของนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เพื่อความบันเทิงและเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจมาเที่ยวชมงาน พร้อมเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดตามวันและเวลาดังกล่าว
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลของดีตลิ่งชัน เป็นการร่วมมือกันระหว่างเขตตลิ่งชันกับศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดจากผู้ประกอบการในพื้นที่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดของกรมการค้าภายใน ซึ่งได้มาจัดจำหน่ายในงานด้วย อย่างไรก็ตามในอนาคตศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ จะเป็นศูนย์กลางตลาดขนาดใหญ่ที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมดอกไม้ค้าปลีก-ค้าส่ง ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงร้านจัดช่อดอกไม้ มาลัย และการแปรรูปดอกไม้ ประกอบกับทำเลที่ตั้งทั้งผู้ซื้อ ผู้จำหน่าย และเกษตรกรชาวสวนดอกไม้ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมต่อการเดินทางกับจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบกรุงเทพมหานคร
 
ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานเปิดตลาดสดศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ ซึ่งจัดจำหน่ายอาหารสด อาหารทะเล ไข่ไก่สดราคาถูกกว่าราคาหน้าฟาร์ม ผักผลไม้สดใหม่จากสวน และสินค้าเบ็ดเตล็ดครบครัน สำหรับศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่บนถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 บนพื้นที่ขนาดใหญ่ 50 ไร่ มีพื้นที่บริการจอดรถฟรี มีศูนย์อาหารราคาประหยัด ห้องน้ำสะอาด สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ มีจุดเด่นในด้านของทำเลที่ตั้ง โดยอยู่ห่างจากปากคลองตลาดเดิมประมาณ 7 กม. สามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนพรานนก ถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม และถนนพุทธมณฑล ซึ่งสะดวกรวดเร็วต่อการขนส่งดอกไม้ที่ต้องการความสดใหม่ เพราะทำเลที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางทั้งจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
 
-----  (จิรัฐคม...กปส./อนุพงษ์...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3165-8-11