image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เร่งติดตามการดำเนินตามนโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง ในกรอบระยะเวลา 100 วัน

 


                (8 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ “กทม.เติมความสุข...สู่ชุมชน” กิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” ให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในกรอบระยะเวลา 100 วัน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักและสำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ เขตดินแดง
 
สำหรับในที่ประชุมได้รายงานถึงโครงการ “กทม.เติมความสุข...สู่ชุมชน” โดยกลุ่มเขตกรุงธนใต้ จะเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 ก.พ. นี้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ซึ่งจะจัดรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ 10 ด้าน ได้แก่ รถบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข รถคุณภาพอาหาร รถคลายเครียด รถบริการคัดกรองมะเร็งสตรี รถบริการสัตวแพทย์ รถตรวจการได้ยิน รถเอ็กซเรย์ปอด รถตรวจจอประสาทตา และรถทันตกรรม โดยจัดรถทันตกรรมสำหรับให้บริการผู้ใช้รถวีลแชร์ด้วย ซึ่งนอกจากนี้ยังมีบริการตัดผม การสอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บูธอาหารของดีแต่ละชุมชน รวมทั้งกิจกรรมการแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มารอรับบริการ ทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มเขตสำรวจสถานที่และความเหมาะสมสำหรับการจัด โครงการ “กทม.เติมความสุข...สู่ชุมชน” ในครั้งต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือสถานที่จอดรถ อีกทั้งให้กำหนดจุดทำกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ” ที่แน่นอนโดยขอความร่วมมือจากประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูสภาพของพื้นที่หรือย่านที่มีคุณค่าและความสำคัญของกรุงเทพฯ ให้กลับมาสวยงามมีชีวิตชีวา เป็นระเบียบเรียบร้อย และคงความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้ทุกสำนักงานเขตมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และในส่วนที่ได้ทำกิจกรรมไปแล้วต้องดูแลและรักษาสภาพให้คงดีดังเดิมไว้ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
 
 แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3163-now-100