image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม. เดินหน้าติดตามงานตามนโยบาย NOW ทำจริงเห็นผลจริงในพื้นที่ เขตวังทองหลางและบางกะปิ
                (7 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย NOW ทำจริงเห็นผลจริง ของสำนักงานเขตวังทองหลาง และสำนักงานเขตบางกะปิ พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ที่ให้บริการประชาชน ของสำนักงานเขต โดยมีผู้อำนวยการเขต ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากเขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การมาเยี่ยมเยือนสำนักงานเขตในวันนี้ เพื่อมาติดตามการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจงานของสำนักงานเขตในส่วนที่ยังขาดหาย ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. ได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้า โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา อย่าให้มีผู้ค้ากลับเข้ามาทำการค้าบนทางเท้า และหมั่นดูแลทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมาย ส่วนโครงการถนน 5 ไม่ ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ รวมทั้งให้คิดแผนในการพัฒนาถนน 5 ไม่ เส้นต่อไป ด้านโครงการปรับที่เปลี่ยวเป็นที่โปร่ง กำชับให้เขตดำเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจพื้นที่เปลี่ยว จากนั้นวางแผนปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำหรับ โครงการ “ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา” ตรวจสอบปริมาณขยะในแต่ละวัน หลังจากที่เริ่มโครงการไปนั้น มีมากขึ้นหรือลดลง ประชาชนให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด จุดทิ้งขยะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ โดยเขตสามารถเพิ่มจุดทิ้งขยะหรือเปลี่ยนจุดทิ้งขยะได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องสอดรับกับความต้องการของประชาชน ในส่วนโครงการใหม่ที่ให้เขตเตรียมความพร้อม ได้แก่ โครงการ School Care หน้าโรงเรียนปลอดภัย หนูๆ อุ่นใจกับพี่ๆ เทศกิจ โดยเบื้องต้นให้เขตสำรวจว่าพื้นที่ของเขตมีโรงเรียนหรือสถานศึกษากี่แห่ง จากนั้นให้ประสานไปยังโรงเรียน เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยต่อไป
 
ที่ปรึกษาฯ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของกล้องวงจรปิด CCTV ที่ถือเป็นงานเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมากล้องจะต้องดูแลบำรุงรักษากล้อง CCTV 2 ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่า จึงอยากให้เขตส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คการทำงานของกล้อง CCTV เมื่อพบกล้องเสียให้รีบแจ้งทางบริษัทให้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ ซึ่งตามสัญญาที่กรุงเทพมหานครได้ทำไว้กับบริษัทผู้รับเหมานั้น เมื่อตรวจพบว่ามีกล้องชำรุดทางผู้รับเหมาต้องเปลี่ยนกล้องใหม่ให้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อนำกล้องที่ชำรุดไปซ่อมแซม จากนั้นถึงจะนำมาเปลี่ยนกล้องที่นำมาทดแทนได้ ส่วนเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่นั้น ให้เขตหมั่นตรวจสอบทำความสะอาดขุด ลอก ท่อระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากท่อระบายน้ำไปยังคูคลอง อีกทั้งปัญหาไขมันอุดตันในท่อระบายน้ำเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ส่วนนโยบาย Water Bank นั้น เป็นโครงการที่สำนักการระบายน้ำ กำลังกำหนดจุดในการทำทั้งหมด 5 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรองน้ำฝนไว้ใช้ ซึ่งบ้าน 1 หลังคาเรือนหากสามารถเก็บน้ำได้หลังละ 1 คิว หรือ 1 ลูกบาศท์เมตร จะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อีกหนึ่งช่องทาง
 
รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน อีกทั้งสภาพอากาศที่มีความแห้งแล้งง่ายต่อการเกิดอัคคีภัย จึงขอให้เขตช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนระมัดระวัง หมั่นสังเกตุฟืนไฟ ส่วนอาคารหรือสถานบริการ ก็ให้วางแผนในการตรวจเส้นทางหนีไฟ อย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอย่างที่ผ่านมา และเรื่องที่ฝากอีกเรื่อง คือ วันที่ 8 ก.พ. – 11 มี.ค. 61 นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ซึ่งงานดังกล่าวกำชับให้เจ้าหน้ากรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอให้เขตแต่ละเขตช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานพร้อมทั้งชมความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดต่อไป
 
...............................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3161-now-5